Sommige van de services die we beoordelen, betalen een commissie die van invloed kan zijn op waar en hoe ze worden weergegeven. Openbaarmaking van advertenties

Is csrss.exe een Trojaans paard?

Aanbevolen reparatie‚Äč: Download Hier

csrss.exe is de naam van een belangrijk Windows-systeemproces maar ook de naam van malware, afhankelijk van de locatie waar het gevonden wordt. Het cliënt/server-runtimesubsysteem in het Microsoft® Windows-besturingssysteem maakt gebruik van het csrss.exe-proces om de meeste grafische instructiesets onder het Microsoft Windows-besturingssysteem te beheren. Als zodanig biedt csrss exe de kritieke functies van het besturingssysteem en de beëindiging ervan kan ertoe leiden dat het Blue Screen of Death wordt weergegeven. csrss exe regelt threading en Win32 ® console window-functies. Threading is waar de applicatie zichzelf opsplitst in meerdere gelijktijdige lopende taken. Threads die door csrss.exe worden ondersteund, verschillen van processen waar threads die gewoonlijk in het proces zijn opgenomen, verschillende threads binnen hetzelfde proces bronnen delen. De Win32 ®-console is het platte tekstvenster in het Windows API-systeem (programma's kunnen de console gebruiken zonder dat beeldweergave nodig is). Op mobiele apparaten zoals notebooks en laptops is het proces csrss.exe sterk afhankelijk van energiebeheerschema's die door het systeem zijn geïmplementeerd, zoals gedefinieerd onder de optie Configuratiescherm. Dit proces moet als verdacht worden beschouwd als er twee exemplaren worden uitgevoerd. Noteer altijd de proceslocatie wanneer u probeert vast te stellen of het proces goed- of kwaadaardig is. Dit Windows-component moet zich in uw Windows-systeemmap bevinden, dat wil zeggen, een map die vergelijkbaar is met C:\Windows\System32\csrss.exe

Het wordt dringend aangeraden om een GRATIS prestatiescan uit te voeren om automatisch geheugen, CPU en internetinstellingen te optimaliseren.

csrss-exe

Schade aan het register van uw computer kan de prestaties van uw pc in gevaar brengen en systeemvertragingen en -crashes veroorzaken. Het wordt aangeraden om een GRATIS registerscan uit te voeren om schadelijke registervermeldingen op uw computer te identificeren en weer te geven.

 

csrss.exe - csrss procesinformatie
Klik hier om nu een GRATIS virusscan uit te voeren